สพป.พิษณุโลก เขต 3 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้