สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา  08.00  น.  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2562 ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.