จังหวัดยโสธรจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

นายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 11  ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ร่วมในพิธีมอบทุน ฯ ในส่วนของ จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2562 ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ จำนวน 66 ทุน เป็นเงิน 180,000 บาท เพื่อนำมาถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบแก่นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับในจังหวัดยโสธร