ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้ารับการ Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษา

^^^^  วันพุธ  ที่ 11  ธันวาคม 2562   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้ารับการ  Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี   ณ ห้องประชุม สพม.35 (ลำปาง-ลำพูน) จังหวัดลำปาง  /แสงเดือน  พิศไหว  ภาพ/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน