สพป.นราธิวาส เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของเด็กหญิงนูรอัฟฟาร์ สาแม นักเรียนโรงเรียนบ้านจืองา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ณ บ้านพักของนักเรียน