สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล “ชี้แจงการจัดตั้งงบฯ ปี 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” โรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับชมการประชุมทางไกล “ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2