สพม.36ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นางดวงมณี แก้วสระแสน พร้อมด้วย น.ส.กนกพร จีระวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมเกียรติ สุขคำฟอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว