การทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) ณ ศูนย์สอบ สพม.36

วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. สพม.36 ดำเนินการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สพม.36 โดยมี น.ส.นิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้คุมสอบ และมีข้าราชการครูเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ในครั้งนี้ จำนวน 15 ราย / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว