ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประเทศฮังการี

ด้วยประเทศฮังการี ประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษา StipenDium Hangaricum