ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจครู/นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙

“ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาล้ำสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล นำชาติไทยสู่สากล..”

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และบุคลากรสำนักงาน ร่วมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในสังกัดในการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ภาคกลางภาคตะวันออก จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ชมนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงาน โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ร่วมต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ