สพม.19 เป็นกำลังใจ นร.แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ที่ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายไพโรจน์ พรมสอน ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมด้วยบุคลากรเข้าเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครูและนักเรียนทั้งหมด 5 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สหวิทยาเขตวังภูผา สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์ สหวิทยาเขตบัวบาน และสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณในสังกัด ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 “เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ