ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รุดเยี่ยมให้กำลังใจ-ช่วยเหลือ นร.บ้านไฟไหม้

นายอดุลย์  กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย เด็กชายกล้าณรงค์ แก่นจันทร์  นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี อ.มหาชนะชัย สพป.ยโสธร เขต 1 ณ จุดเกิดเหตุ บ้านเลขที่ 60 ม.4 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเพลิงไหม้บ้านวอดไปทั้งหลัง วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เหตุเกิดเวลาประมาณ 19.30 น.  เด็กนักเรียนอาศัยอยู่กับ (นายสีนวล  นางศรีภา แก่นจันทร์) ปู่ย่า  นักเรียนเรียนดี และเป็นตัวแทน ของโรงเรียนบ้านม่วงอาจฯ และตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ซึ่งจะไปแข่งขัน (โปงลาง )ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 69 ที่ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  โดยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว จำนวนเงิน 8,850 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน จำนวน 1 ชุด