สพม.36 ประเมินโรงเรียนขนาดกลาง ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดกลาง โดยลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนขนาดกลาง พร้อมคณะกรรมการ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว