สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เยี่ยมให้กำลังใจครู-นักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รวมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจครู-นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ในสนามแข่งขันในพื้นที่รับผิดชอบของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งได้แบ่งคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 2 คณะ เพื่อออกเยี่ยมให้กำลังใจครู-นักเรียนในทุกสนามแข่งขันในอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอเบญจลักษ์