สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครู ลูกๆนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู ลูกๆนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้เข้าเยี่ยม ร.ร.หนองประดู่วิทยา,ร.ร.บ้านหนองตะไก้,ร.ร.บ้านหนองตะครอง ในการแข่งขันหมวดหมู่ ภาษาไทย ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จากนั้นเข้าเยี่ยมที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ในการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ร.ร.ปากจาบวิทยา ระดับ ม.1-3 ,คัดไทย ร.ร.บ้านไร่พัฒนา ระดับ ม.1-3,การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูล,ร.ร.บ้านสะพานหิน และการแข่งขัน ศิลปดนตรี ร.ร.บ้านส้มป่อย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แบ่งเป็นคณะออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู และลูกๆนักเรียน  ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งแข่งขันฯในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ