สพป.พังงา ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา ผู้บริหาร และครู โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการขอตั้งงบประมาณให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  โดยมี ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม