สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการ จำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และอาคารที่ดินสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา