สพม.36 ประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ในการนี้ มีคณะกรรมการ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประเมินด้วย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธืชำนาญการ /ข่าว