ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครู ลูกๆนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู ลูกๆนักเรียน โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี,โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ในการแข่งขันสาระดนตรี และโรงเรียนบ้านท่าโป่ง การแข่งขันการงานอาชีพ จัดสวนถาด ม.1-ม.3 การแข่งการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ,การแข่งขันสภานักเรียนโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน และมีคณะผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และลูกๆนักเรียน ในอำเภอที่จัดการแข่งขันฯ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 จังหวัดศรีสะเกษ