มูลนิธิ ดร.พิษณุ ตุลสุข มอบหนังสือห้องสมุด 26 โรงเรียน(เชียงราย-พะเยา)

– ดร.พิษณุ ตุลสุข อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายธนชาต พุทธาวันดี ฝ่ายประสานงานมูลนิธิฯ และคณะ เดินทางมาตามโครงการมอบหนังสือห้องสมุดสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน และ “โอบฟ้าอุ้มดิน” ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เช่น ดร.เอกชัย ผาบไชย มีโรงเรียนเข้ารับมอบ 26 โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 7 โรงเรียน เขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน เขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 36 จำนวน 3 โรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

เพจแอเรียทูโพสต์2