สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ เปรม  ติณสูลานนท์ ประจำปี 2562 ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ในพิธีดังกล่าว ทุนการศึกษามูลนิธิ เปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาหรือบุตรทหาร ตำรวจที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำหรับปีนี้ทางจังหวัดหนองคายได้รับทุน จำนวน  66 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,400 บาท