นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานดำเนินการชี้แจงการทำสัญญาจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานดำเนินการชี้แจงการทำสัญญาจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑