ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2

ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. และทีม ฉก.ชน.สพฐ. ทีม ฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ด.ญ.อรัญญา มั่นเขียว ด.ช.นัชชสา มั่นเขียว นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป.พิษณุโลก เขต 2 โดยมี นายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ คณะครู นำเสนอข้อมูล และนำเยี่ยมบ้าน พบว่า สภาพบ้านพักไม่เหมาะสม และอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จะดำเนินการประสานและให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป วันที่ 21 ธันวาคม 2562