เวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษา กิจกรรม “วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์