ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงขอเชิญชวนร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดดังแนบ เอกสารแนบ