ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20

ด้วยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร For Inspiration and Recognition of Science Technology (FIRST) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย)

ได้จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2019/20 ในการนี้ ขอเชิญเชิญนักเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมการแข่งขันโครงการดังกล่าว หากสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการ FIRST® LEGO® League Thailand 2019