สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม  2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เริ่มเวลา 07.00 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเดินทางจากวัดพระบาททุ่งอ้อและวัดศรีล้อมถึง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เวลา 07.30 น.เริ่มพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ โดยมีนายไพโรจน์  เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน จากนั้นบุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประจำโต๊ะตักบาตรบริเวณด้านหน้าห้องประชุมทุ่งอ้อ พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเริ่มบิณฑบาต เป็นอันเสร็จพิธี กิจกรรมต่อมาเป็นการกินเลี้ยงอาหารกลางวันส่งท้ายปีหมูทอง 2562 ต้อนรับปีหนูทอง 2563  ทุกกลุ่มจำนวน 9 กลุ่มและ 1 หน่วยตรวจสอบภายในฯ นำอาหารตามที่ได้เสนอไว้มาวางบนโต๊ะที่ได้เตรียมไว้บริเวณงาน รับประธานอาหารร่วมกัน ระหว่างทานอาหารมีการจับฉลากของขวัญที่ทุกคนได้นำมาแลกและรางวัลพิเศษจากผู้อำนวยการกลุ่ม บางกลุ่มมีรางวัลพิเศษจากกลุ่มด้วย รางวัลที่ทุกคนหมายตาไว้เป็นรางวัลจากท่านรองรักษาการฯเป็น เครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่องๆแรกเป็นของบุคลากรเขตฯ อีกเครื่องเป็นของลูกจ้าง ผู้ที่รองรักษาการฯจับได้รางวัลต้องร้องเพลงคู่กับท่าน ตามกติกา ปรากฏว่านายจำนงค์  โปธาเกี๋ยง ศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่พิธีกร ในวันนี้กับนางกัลยา  วงษายะ แม่บ้านได้รับไป ทุกคนได้รับของขวัญ ได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ ทำให้การจัดงานในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานในวันสุดท้ายของปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563 มีความสุข สมหวัง นะคะ   ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ