สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้ากราบสรีระสังขาร พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล)

วันที่ 2 มกราคม  2563 เวลา 15.00 น.นายไพโรจน์  เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตฯ เข้ากราบสรีระสังขาร พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง  สิริมังคโล) ณ มหาศาลา หทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ