สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ซึ่งส่งสัญญาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายนำมาสู่การปฏิบัติ ณ Conference Room สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 2. การสำรวจข้อมูลกำลังคน ประจำปี 2562 (Big Data) 3. การรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและโอลิมปิคไทยของศูนย์ สอวน. 4. กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับเด็ก ในการนี้ ได้เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์ ร่วมรับชมรายการดังกล่าวด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2