สพป.พิจิตร เขต 1 เยี่ยมเป็นกำลังใจโรงเรียน

เมื่อ 7 มกราคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เยี่ยม เป็นกำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) ดูรถรับส่งนักเรียนที่มาเรียนรวม(จากโรงเรียนบ้านคลองอุดมและโรงเรียนบ้านสระสาลี) การสอนฝึกวิชาชีพ(เสริมสวย) และวิชาดนตรี