เด็กตานี 3 ไปไกลระดับประเทศ แข่งขันทักษะวิชาการฯ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 ม.ค. 2563 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางนูซีฮา เจ๊ะอาแว นักวิชาการชำนาญการ และคณะ เดินทางให้กำลังคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านทวดทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้พบปะพูดคุยพร้อมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนทุกคน ทำให้เต็มความสามารถ ไม่ต้องกังวลกับผลการแข่งขัน ช่วยคลายความกังวลของนักเรียนในระดับหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ ให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยตลอดการเดินทาง และกลับปัตตานีด้วยความสวัสดิภาพ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3 ส่งกำลังใจให้ตัวแทนนักเรียนทุกคน ทำให้เต็มที่และดีที่สุด

ภาพ/ข่าว     มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน       ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3