ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ขับเคลื่อนโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปัตตานี

***วันที่ 8 ม.ค. 2563 เวลา 09.30 น. พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษฯ ด้านการศึกษา ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

***โดยนายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมนางนูซีฮา เจ๊ะอาแว นักวิชาการชำนาญการ สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน 4 ประเด็นหลักเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัญหาในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้บริหารการศึกษาจากส่วนกลาง และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ทั้ง 4 ประเด็นหลัก ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว     มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน       ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th