สพม.19 จัดกิจกรรมจิตอาสา (มีคลิป)

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ประจำบ่ายวันพุธแรกของปี พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สพม.19