สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา.09.30 น.นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม–เดือนมีนาคม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้รับจัดสรร จำนวน 18 อัตรา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ดำเนินการจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด ตามแนวทางการพิจารณาตามลำดับความจำเป็นของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3