สพฐ.ปรับปรุงโครงสร้างศึกษานิเทศก์กับตรวจสอบภายใน

วันที่ 9 มกราคม 2563  นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างศึกษานิเทศก์กับตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ออกอากาศสดทางช่อง OBEC online  เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างศึกษานิเทศก์กับตรวจสอบภายใน  ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ.

รับชมลิงค์ข่าว:

 

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ