สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้าง(ตำแหน่งครูผู้สอน) ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา. 13.00 น. นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3โดยมีสาระสำคัญคือการเกลี่ยอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ซึ่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ ย้าย ลาออก และเสียชีวิต ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรให้สถานศึกษาที่มีความจำเป็นด้านบุคลากร จำนวน 14 อัตรา ซึ่งตำแหน่งว่าง และตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งจากสถาน ศึกษาที่มีอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ภายในเขตพื้นที่การศึกษา