นักเรียนกระบี่ คว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน World International Mathematical Olympiad ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เปิดเผยว่า นักเรียนกระบี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย เด็กชายธัญ  ทองหนูน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเด็กชายฉัตรดนัย  ลิ้มศิริรังสรรค์ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ได้คะแนนเต็ม perfect score และ world champion ในการแข่งขัน World International Mathematical Olympiad 2019 : WIMO 2019 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการสุดยอดแห่งปีของนักเรียนคณิตศาสตร์เหรียญทองจากทั่วโลก โดยมีนักเรียนคณิตศาสตร์เหรียญทองทั้งหมด 330 คน จาก 12 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บัลแกเรีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ยูเครน สิงคโปร์ และประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน  นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกระบี่ที่ลูกหลานชาวกระบี่ ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในครั้งนี้
ทั้งนี้ การแข่งขัน World International Mathematical Olympiad 2019 จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  นักเรียนจาก 33 ประเทศ ได้ร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละประเทศ และนักเรียนที่ผ่านเกณท์ได้เหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง ได้รับสิทธิ์เข้าสอบรอบ Final ซึ่งจัดขึ้นดังนี้  ครั้งแรก เป็นการสอบแข่งขันรายการ Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 5-8 เมษายน 2562 ณ จังหวัด ภูเก็ต มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 1,700 คน  ครั้งที่ 2 เป็นการสอบแข่งขันรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO)  ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 29 สค-2 กย 2562 ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 1300 คน และครั้งนี้เป็นการสอบครั้งที่ 3 เฟ้นหาสุดยอดนักเรียนคณิตศาสตร์เหรียญทองจากทั่วโลก โดยนักเรียนจากประเทศไทยได้รับรางวัลดังนี้

เหรียญทอง (Gold ) 21 คน  เหรียญเงิน (Silver) 11 คน  เหรียญทองแดง (Bronze) 13 คน และรางวัลชมเชย (Merit Award) 3 คน โดยนักเรียนกระบี่ทั้ง 2 คน เป็น 2 ใน 21 คนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในครั้งนี้