สพป.หนองคาย เขต 1 เลขาธิการ ก.ค.ศ.บรรยายพิเศษ งานประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 ในโอกาสนี้ ท่านดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ.บรรยายพิเศษ “การบริหารงานบุคคลยุคใหม่” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์การย้ายและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครานี้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นผู้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวนทั้งหมด 154 คน