ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

ด้วย รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยชั้นนำใน สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน