รางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส

ด้วยมูลนิธิแห่งเจ้าหญิงอัสตูเรียส รับสมัครบุคคล หน่วยวานและองค์กรต่างๆ เสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ประจำปี ค.ศ.2020  หากสนใจเข้าร่วมเสนอผลงาน สามารถติตดตามได้ที่มูลนิธิแห่งเจ้าหญิงอัสตูเรียส