สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อ 11 มกราคม 2563 ที่ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” มีกิจกรรมที่หลากหลาย แจกของขวัญ ของเล่น แจกอาหารเครื่องดื่มให้เด็กๆ ได้ทานฟรี กิจกรรมให้เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถ ตอบคำถามรับของรางวัล ซึ่งมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้านต่าง ๆ มากมาย  มาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทย รับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย