สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางวนาลิน  ขามเกาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่ม อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็กไทยยุคใหม่ รูู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ณ อาคารศูนย์กีฬาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยมีนายนายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส เป็นประธานฯ บริเวณงานได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การแสดงบนเวที จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และโรงเรียนศรีเทพบาลและมีการจับสลากมอบของขวัญเพื่อมอบความสุขให้แก่เต็กๆ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก