สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายช้างและวางพวงมาลา และเปิดงานประจำปี เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายช้าง วางพวงมาลา และเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เพื่อให้ชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันสักการะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนคุณงามความดีในวีรกรรมของเจ้าพ่อพญาแล โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก