สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล  ประจำปี 2563

วันที่ 12 มกราคม 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วม พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้าง  พิธีวางพวงมาลา และพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล  ประจำปี 2563  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล  โดยมี นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีฯ   เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวชัยภูมิ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อพญาและหรือพระยาภักดีชุมพล(แล) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ