ผอ.สพม.39 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 12 มกราคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก เป็นสนามสอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา