สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

      วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชีพ ช่วยแก้ว รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และนางสมพร  คำพานุช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจำปี  พ.ศ. 2563  ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ  สนามสอบ สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2