สพม.34 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก เขตพื้นที่การศึกษา)

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม .34 เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก เขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีนักเรียนสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 1,209 คน แบ่งเป็น 2 สนามสอบ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนามสอบโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา