สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 2/2563

    วันที่  13  มกราคม  2563  นางนภาภรณ์  อากาศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล