กีฬาวันครูสัมพันธ์ ’๖๓ สพป.ระยอง ๒

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิด “กีฬาวันครูสัมพันธ์ ’๖๓ สพป.ระยอง ๒” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สร้างความสามัคคี โดยมีประเภทกีฬา คือ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชาย เปตองหญิง และสนุกเกอร์ผู้บริหาร ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนาม โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด โรงเรียนวัดคลองปูน โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น และโรงเรียนวัดหนองกันเกรา