สพป.ชลบุรี เขต ๓ : เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในโอกาสนี้ สพป.ชลบุรี เขต ๓ ลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยแด่ สุลต่านแห่งโอมาน ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พระราชวังเมือง Barka รัฐสุลต่านโอมาน

https://www.facebook.com/chon333/